نظر سنجی
محتواي سايت تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي کند؟
خيلي زياد
نسبتاً خوب
تا حدودي
ارتقای ورزش دانش آموزی کشور از مهمترین اهداف وزارت آموزش و پرورش است
دبیر فدراسیون ورزش مدارس کشور در برنامه زنده رادیویی صدای معلم ، از شبکه فارس با بیان اینکه مدرسه باید محو اصلی فعالیت های ورزشی دانش آموزان باشد گفت: ارتقای ورزش دانش آموزی کشور از مهمترین اهداف وزارت آموزش و پرورش است.
چهارشنبه ، يازدهم شهریور سال 1394
ارتقای ورزش دانش آموزی کشور از مهمترین اهداف وزارت آموزش و پرورش است
دبیر فدراسیون ورزش مدارس کشور در برنامه زنده رادیویی صدای معلم ، از شبکه فارس با بیان اینکه مدرسه باید محو اصلی فعالیت های ورزشی دانش آموزان باشد گفت: ارتقای ورزش دانش آموزی کشور از مهمترین اهداف وزارت آموزش و پرورش است.
چهارشنبه ، يازدهم شهریور سال 1394
راه اندازی 6 مدرسه تخصصی ورزش در فارس
رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی آموزش و پرورش فارس از راه اندازی 6 مدرسه تخصصی ورزش در دوره های مختلف تحصیلی در استان فارس خبر داد.
چهارشنبه ، يازدهم شهریور سال 1394
راه اندازی 6 مدرسه تخصصی ورزش در فارس
رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی آموزش و پرورش فارس از راه اندازی 6 مدرسه تخصصی ورزش در دوره های مختلف تحصیلی در استان فارس خبر داد.
چهارشنبه ، يازدهم شهریور سال 1394
تغییر قالب صفحه